Betingelser for brug

Disse vilkår ("Vilkår") blev sidst revideret den 30. Januar 2024.

Ved at benytte Lumants portal og andre relaterede tjenester ("Tjenester"), accepterer du at være bundet af disse generelle betingelser for brug.

Kontooprettelse

For at bruge Tjenesterne på Lumant, skal du:

  1. Være mindst 16 år gammel.
  2. Ikke oprette en konto eller benytte Tjenesterne, hvis du er under den angivne alder.
  3. Opfylde alle identitetsverifikationskrav i henhold til vores vilkår. Såfremt dette ikke er muligt, forbeholder Lumant sig retten til at lukke din konto til enhver tid.

Generelle Oplysninger

Lumant ApS Trindsøvej 6, 1

8000 Aarhus C

CVR nr.: 42938270

E-mail: info@lumant.dk

Brugeradfærd og Ansvar

Som bruger af Lumants Tjenester forpligter du dig til at opretholde en respektfuld adfærd over for andre brugere og ikke at engagere dig i ulovlig, misbrugende eller stødende adfærd. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, at undgå chikane, misbrug, og at respektere andre brugeres rettigheder og privatliv.

Indhold og Licens

Instruktører på Lumant giver ved publicering af indhold en licens, som tillader Lumant at tilbyde og underlicensere indholdet til tilmeldte kursister. Som kursist modtager du fra Lumant en licens til at se det kursus, du er tilmeldt, udelukkende gennem vores platform. Lumant er registreret som licensgiver.

Licensen giver dig som kursist ret til at se indholdet, som du har betalt de nødvendige gebyrer for, udelukkende til dit personlige, ikke-kommercielle uddannelsesformål. Det er vigtigt at bemærke, at indholdet ikke sælges til dig, men licenseres. Du har ikke ret til at videresælge eller distribuere indholdet på nogen måde, herunder deling af kontooplysninger eller ulovlig download af indholdet.

Lumant tilbyder generelt en livsvarig adgangslicens til kursister, men forbeholder sig retten til at tilbagekalde enhver licens, hvis nødvendigt af juridiske eller politiske årsager. Denne ret kan udøves, for eksempel, hvis et kursus er genstand for en ophavsretsklage eller overtræder vores retningslinjer for tillid og sikkerhed. Livsvarig adgang gælder for indholdet og ikke eventuelle tjenester, som instruktøren måtte tilbyde i tilknytning til kurset.

Instruktører har ikke tilladelse til direkte at uddele adgangslicenser til kursister. Enhver sådan direkte licensgivning er ugyldig og en overtrædelse af disse betingelser.

Tredjeparts Links og Indhold

Lumant kan indeholde links til tredjepartssider eller bruge tredjepartsindhold. Lumant har ikke kontrol over, og påtager sig intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikkerne eller praksis for nogen tredjepartswebsteder eller -tjenester.

Betaling

Priser for kurser på Lumant fastsættes i henhold til instruktørvilkårene. Betaling modtages via gængse betalingsmidler, og transaktionen krypteres sikkert med SSL-protokollen. Betalingen trækkes umiddelbart fra din konto, da adgang til indholdet gives straks efter købet.

Refundering

Køb af digitalt indhold på lumant.dk betragtes som endeligt, da kursisten straks får adgang til det købte indhold. Derfor er der ingen fortrydelsesret på disse tjenesteydelser. Ved accept af disse betingelser anerkender køberen, at der ikke er nogen fortrydelsesret på disse tjenesteydelser.

Klagemuligheder

Klager over varer eller tjenesteydelser kan indgives til Center for Klageløsning eller EU Kommissionens online klageplatform. Ved indgivelse af klage, bedes vores e-mail-adresse oplyses: info@lumant.dk

Ændringer af Tjenesterne

Lumant forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller afslutte enhver del af Tjenesterne til enhver tid, med eller uden varsel. Lumant er ikke ansvarlig over for dig eller tredjepart for nogen ændring, suspendering eller afslutning af Tjenesterne.

Ophavsret og Varemærker

Alle rettigheder, herunder ophavsret og varemærker tilhørende Lumant og dets indhold, er ejendom af Lumant. Disse rettigheder er beskyttet af lovgivning, og du må ikke bruge mærket eller ophavsretligt beskyttet materiale uden forudgående skriftlig tilladelse fra Lumant.

Ansvarsfraskrivelse og Begrænsning af Ansvar

Lumant tilbyder Tjenesterne 'som de er' og 'som tilgængelige' uden nogen form for garantier. Lumant fraskriver sig specifikt ansvar for indirekte, tilfældige, følgeskader, eller strafbare skader, der måtte opstå i forbindelse med din brug af Tjenesterne.

Tvisteløsning og Lovvalg

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. kpo.naevneneshus.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@lumant.dk