Instruktør betingelser

Disse instruktørvilkår ("Vilkår") blev sidst revideret den 30. Januar 2024.

Ved din registrering som instruktør på Lumant-platformen ("Platformen"), indvilliger du i at adlyde disse Vilkår, som udgør en integreret del af vores Brugsbetingelser. Disse Brugsbetingelser styrer generelt din anvendelse af vores tjenester. Disse Vilkår specificerer de forhold på Platformen, der er relevante for dig som instruktør.

Kontooprettelse

For at blive instruktør på Lumant skal du:

 1. Være mindst 18 år gammel.
 2. Ikke oprette en konto eller anvende tjenesterne, hvis du er under den specificerede aldersgrænse.
 3. Overholde Lumants verifikationsprocedurer, som kan omfatte verifikation af din identitet, uanset om du publicerer indhold på Platformen eller ej.

Forpligtelser

Som instruktør er du eneansvarlig for alt indhold, du offentliggør, herunder men ikke begrænset til kurser, svar, indhold på kursussider og din profil ("Uploadet Indhold"). Du forpligter dig til at:

 1. Sørge for, at dine kontooplysninger altid er korrekte og opdaterede.
 2. Sikre, at du har alle nødvendige licenser, rettigheder, samtykker og tilladelser til at tillade Lumant at anvende dit Uploadede Indhold.
 3. Garantere, at dit Uploadede Indhold ikke krænker eller misbruger tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder.
 4. Besidde nødvendige kvalifikationer, legitimation og ekspertise til at undervise og dele dit Uploadede Indhold på Platformen.

Det er strengt forbudt at:

 1. Offentliggøre upassende, stødende, racistisk, hadefuldt, sexistisk, pornografisk, falsk, vildledende, forkert, krænkende, ærekrænkende eller injurierende indhold eller information.
 2. Udsende uopfordret eller uautoriseret reklame, reklamemateriale, junkmail, spam eller anden form for opfordring.
 3. Anvende Platformen til andre formål end at tilbyde instruktion, undervisning og vejledning til kursister.
 4. Engagere dig i aktiviteter, som pålægger os at opnå licenser fra eller betale royalties til en tredjepart, herunder betaling for offentlig fremførelse af musikværker eller lydoptagelser.

Licens

Du tildeler Lumant de rettigheder, der er specificeret i vores Brugsbetingelser, til at bruge, markedsføre og på anden måde udnytte dit Uploadede Indhold. Dette inkluderer retten til at tilføje undertekster eller på anden måde modificere Indholdet for at sikre tilgængelighed. Du giver også Lumant ret til at underlicensere disse rettigheder til dit indhold til tredjeparter, inklusiv men ikke begrænset til tilknyttede websteder, aftalewebsteder og betalt reklame på tredjepartsplatforme.

Medmindre andet er aftalt, kan du når som helst vælge at fjerne hele eller dele af dit Uploadede Indhold fra Platformen. Rettigheder, der er givet til kursister før fjernelse af Indholdet, forbliver i kraft i overensstemmelse med disse licensvilkår (inklusiv eventuelle livstidsadgangstilladelser).

Sikkerhed

Lumant forbeholder sig retten til efter eget skøn at fjerne indhold, suspendere udbetalinger og/eller udelukke instruktører på ethvert tidspunkt og uden forudgående varsel, særligt i tilfælde hvor:

 1. En instruktør eller indhold ikke overholder vores politikker eller juridiske vilkår (inklusive Brugsbetingelser).
 2. Indhold ikke lever op til vores kvalitetsstandarder eller negativt påvirker kursistoplevelsen.
 3. En instruktør anvender Platformen på en måde, der udgør unfair konkurrence eller på anden måde overtræder Lumants betingelser.

Betalinger

Gebyrstruktur

Når Lumant formidler salg af dit kursus:

Salget beregnes på grundlag af det bruttobeløb, Lumant rent faktisk modtager fra kursisten. Herfra fratrækkes et service- og administrationsgebyr på 50%, som også dækker eventuelle kortgebyrer.

Når du selv sælger dit kursus:

Salget beregnes på grundlag af det bruttobeløb, Lumant rent faktisk modtager fra kursisten. Herfra fratrækkes et service- og administrationsgebyr på 0%, som også dækker eventuelle kortgebyrer.

Udbetalingspolitik

For at modtage betalinger fra Lumant, skal du:

 1. Eje en dansk bankkonto og sikre, at Lumant altid har korrekt konto- og registreringsnummer for denne konto.
 2. For at blive godkendt til udbetalinger, skal du uploade billedlegitimation og adresselegitimation for alle ejere over 25% af den juridiske enhed, som bankkontoen er tilknyttet, via platformen. Desuden er det obligatorisk at have et gyldigt CVR-nummer (Central Virksomhedsregistrering) for at modtage udbetalinger. Lumant forbeholder sig retten til at afvise godkendelse af en instruktør uden yderligere begrundelse.

Udbetalinger foretages løbende fra den første i måneden til månedens slutning. Alle kursussalg i denne periode opgøres og inkluderes i den åbne udbetaling. Ved månedens afslutning opgøres og sendes udbetalingen. Der kan gå op til 3-5 bankdage, før midlerne er tilgængelige på din konto.

BEMÆRK: Ovenstående gælder kun, hvis du som instruktør har reageret på vores KYC-henvendelse og er blevet godkendt. Du kan til enhver tid få et overblik over alle udbetalinger og se detaljerede opgørelser i dit backoffice.

Vi forbeholder os retten til at tilbageholde betalinger i tilfælde af identificeret svindel, krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, manglende forhåndsgodkendelse eller andre lovmæssige overtrædelser.

Som instruktør er du ansvarlig for at indberette din indkomst fra Lumant til de danske skattemyndigheder. Lumant kan ikke holdes ansvarlig for dine manglende indberetninger, indbetalinger eller andet udestående hos de danske myndigheder.

Ændring af Vilkår

Lumant forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår til enhver tid. Eventuelle ændringer vil træde i kraft efter, at vi har givet passende varsel. Det er dit ansvar at holde dig informeret om og overholde de nyeste vilkår.

Ansvarsfraskrivelse og Begrænsning af Ansvar

Lumant er ikke ansvarlig for nogen form for indirekte, tilfældige, specielle, konsekvente eller strafbare skader, der måtte opstå i forbindelse med instruktørernes brug af tjenesterne. Ansvarsbegrænsningen gælder, uanset om sådanne skader var forudsigelige og uanset om Lumant er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

Lukning af Konto

For at anmode om lukning af din konto, bedes du kontakte Lumant på info@lumant.dk.