1. Hjem
 2. Blog
 3. Investering & Krypto
 4. Obligationer: Alt du skal vide for at komme i gang

Obligationer: Alt du skal vide for at komme i gang

Screenshot af Lumant online kursusplatform, hvor indtjening og kursustilmeldinger er synlige for instruktøren

Dyk ned i verdenen af obligationer med vores omfattende guide. Lær hvad obligationer er, hvordan de fungerer, fordelene og risiciene ved at investere i dem.

Udgivet af:

Opdateret:

19-12-2023

Læsetid:

11m

Grundlæggende om Obligationer: Lånekapital, Kuponrenter og Udløbsdato

En obligation er et gældsbevis udstedt af enten en virksomhed, regering eller kommune. Når du køber en obligation, låner du i realiteten penge til udstederen. Til gengæld for denne lånekapital betaler udstederen dig en fast rente over en defineret periode - det er det, vi kalder kuponrenten.

Når obligationens løbetid slutter, det vil sige på dens udløbsdato, forpligter udstederen sig til at tilbagebetale det oprindelige lånebeløb - også kendt som hovedstolen.

Hvorfor er obligationer vigtige?

Obligationer er en vigtig del af det finansielle økosystem af flere grunde. For det første giver de virksomheder og regeringer mulighed for at rejse penge til forskellige formål, såsom at finansiere nye projekter, udvide operationer eller betale eksisterende gæld. For det andet kan de give investorer en stabil indtægtskilde i form af regelmæssige rentebetalinger og en sikker investering.

For investorer, især dem med en mere konservativ investeringsprofil, kan obligationer repræsentere en vigtig del af en diversificeret portefølje. På grund af deres forudsigelige afkast og lavere risikoprofil i forhold til aktier, kan obligationer bidrage til at stabilisere en investeringsportefølje og skabe en stabil strøm af indtægter.

I det hele taget spiller obligationer en afgørende rolle i den globale økonomi og er et værdifuldt værktøj for både investorer og institutioner.

Anbefalet læsning:

Hvad er Obligationer?

Som tidligere nævnt, er en obligation en form for gældsbevis, som en udsteder sælger til en investor. Når du køber en obligation, indgår du i realiteten en kontrakt med udstederen. Du låner dem penge nu, og de forpligter sig til at betale dig en fast rente over en given periode. Når obligationens løbetid er udløbet, vil udstederen tilbagebetale det oprindelige lånebeløb, også kendt som pålydende værdi eller hovedstol.

Hvem udsteder Obligationer?

Der er flere forskellige enheder, der kan udstede obligationer:

 • Regeringer: Nationalstater, regionale og lokale regeringer udsteder ofte obligationer for at finansiere forskellige projekter, såsom infrastrukturudvikling, uddannelse og sundhed. I Danmark kaldes disse for statsobligationer.
 • Virksomheder: Virksomheder udsteder ofte obligationer for at finansiere nye projekter, opkøb, eller for at betale eksisterende gæld. Disse er kendt som virksomhedsobligationer.
 • Internationale og supranationale organisationer: Organisationer som Verdensbanken kan også udstede obligationer.

Typer af Obligationer

Der er mange forskellige typer af obligationer, som varierer i deres detaljer:

 • Statsobligationer: Disse er udstedt af en national regering, og betragtes generelt som sikre investeringer, da de er bakket op af regeringens evne til at opkræve skatter.
 • Kommunalobligationer: Udstedt af byer, amter eller andre lokale regeringsenheder, bruges disse obligationer typisk til at finansiere offentlige projekter som skoler og motorveje.
 • Virksomhedsobligationer: Virksomheder udsteder obligationer for at skaffe kapital til ekspansion, forskning og udvikling, eller til at afbetale andet gæld.
 • Konvertible obligationer: Disse er obligationer, der under visse betingelser kan konverteres til et vist antal aktier i det udstedende selskab.

Hver type obligation har sine egne fordele og risici, og det er vigtigt for investorer at forstå disse, før de beslutter sig for at købe.

Tag et online kursus i obligationer

Investering i obligationer kan være en afgørende del af din samlede finansielle strategi, men det kræver solid viden og forståelse. At tage et online kursus i "investering i obligationer" kan være en fremragende idé, da det giver dig værdifuld indsigt i, hvordan obligationer fungerer, herunder hvordan de udstedes, købes og sælges.

Desuden kan et sådant kursus hjælpe dig med at forstå risiciene og fordelene ved obligationer, lære dig hvordan man analyserer forskellige typer obligationer, og hvordan du kan inkorporere dem i din investeringsstrategi. Endvidere giver online kurser dig mulighed for at lære i dit eget tempo, og mange kurser tilbyder også interaktive elementer og ressourcer, der kan styrke din læring og hjælpe dig med at blive en mere selvsikker og velinformeret investor.

Du kan se hele vores udvalg af online kurser i investering her.

Hvordan fungerer obligationer?

Hvordan køber man obligationer?

Der er flere måder at købe obligationer på. Du kan købe dem direkte fra udstederen ved udstedelse - dette er kendt som det primære marked. Alternativt kan du købe dem fra en anden investor på det sekundære marked gennem en mægler eller en investeringsplatform.

Investorer kan købe enkelte obligationer, eller de kan investere i obligationer gennem en investeringsfond, der køber en bred portefølje af forskellige obligationer.

B. Hvordan Obligationer Handles på Markedet

Obligationer handles på det såkaldte obligationmarked. På det primære marked udstedes nye obligationer direkte til investorer. På det sekundære marked handles allerede udstedte obligationer mellem investorer. Prisen på en obligation på det sekundære marked kan være højere eller lavere end dens pålydende værdi, afhængig af flere faktorer, herunder den generelle rentesats, udstederens kreditvurdering og løbetiden på obligationen.

C. Hvordan man kan Tjene Penge på Obligationer

Investorer kan tjene penge på obligationer på to måder:

 • Renteindtægter: Når du køber en obligation, forpligter udstederen sig til at betale dig renter over en bestemt periode. Disse rentebetalinger er typisk fastsat, når obligationen udstedes, og betales regelmæssigt (oftest halvårligt) til investorerne.
 • Kapitalgevinster: Hvis prisen på en obligation stiger på det sekundære marked efter du har købt den, kan du sælge obligationen for mere, end hvad du betalte for den, og derved opnå en kapitalgevinst.

D. Hvordan Renter Påvirker Obligationer

Renter har en betydelig indflydelse på værdien af obligationer. Generelt falder prisen på en obligation, når renterne stiger, og omvendt. Dette skyldes, at når renterne stiger, falder attraktiviteten af de faste rentebetalinger, en obligation tilbyder. Omvendt, når renterne falder, bliver de faste rentebetalinger fra en obligation mere attraktive, hvilket øger efterspørgslen og dermed prisen på obligationen.

Det er vigtigt for investorer at forstå denne sammenhæng mellem renter og obligationer, da den kan have stor indflydelse på afkastet fra en investering i obligationer.

Risici og Fordele ved at Investere i Obligationer

A. Risici ved at Investere i Obligationer

Som med enhver investering, er der risici forbundet med at investere i obligationer:

 • Kreditrisiko: Dette er risikoen for, at udstederen af obligationen ikke kan betale renterne eller tilbagebetale hovedstolen. Kreditrisiko er højere for virksomhedsobligationer end for regeringsobligationer, da virksomheder er mere tilbøjelige til at have økonomiske vanskeligheder.
 • Renterisiko: Som tidligere nævnt påvirker rentesatserne prisen på obligationer. Hvis rentesatserne stiger, falder prisen på obligationer, hvilket betyder, at du kan tabe penge, hvis du er nødt til at sælge din obligation før den udløber.
 • Inflationsrisiko: Over tid kan inflationen erodere værdien af de faste rentebetalinger, som du modtager fra en obligation. Hvis inflationen stiger hurtigere end renten på din obligation, vil din reelle indtjening fra investeringen falde.

B. Fordele ved at Investere i Obligationer

På trods af disse risici er der flere fordele ved at investere i obligationer:

 • Regelmæssig indkomst: Obligationer betaler normalt faste renter på bestemte tidspunkter, hvilket kan give en stabil indkomststrøm for investorer.
 • Diversificering: Obligationer kan være en god måde at diversificere en investeringsportefølje på, især fordi de ofte bevæger sig i modsat retning af aktier.
 • Forudsigelighed: I modsætning til aktier, hvor afkastet er usikkert og varierende, tilbyder obligationer et fast afkast, hvis du holder dem til udløbet.
 • Kapitalbevarelse: Hvis du holder en obligation til udløb, får du hovedstolen tilbage, hvilket gør obligationer til en god mulighed for dem, der ønsker at bevare deres kapital.

Når du overvejer at investere i obligationer, er det vigtigt at afveje disse risici og fordele for at tage en informeret beslutning.

Anbefalet online kursus: Lær at handle på dine gode ideer og bygge en forretning på dem!

Anbefalet gratis online kursus: Gratis kursusguide: Kom nemt i gang!

Tips til at Investere i Obligationer

A. Hvordan man vælger de rigtige Obligationer at Investere i

At vælge de rigtige obligationer til din portefølje kræver omhyggelig overvejelse og analyse.

Her er nogle faktorer, du bør overveje:

 • Udstederens kreditværdighed: Kontrollér udstederens kreditvurdering for at vurdere risikoen for misligholdelse. Højere vurderinger indikerer lavere risiko.
 • Løbetid: Obligationer med længere løbetid har typisk højere renter, men de er også mere følsomme over for renteændringer.
 • Rente: Tjek kuponrenten for at se, hvor meget indkomst du vil modtage.
 • Pris: Er obligationen prissat til dets pålydende værdi, eller handler det over eller under? Dette kan påvirke det afkast, du modtager.

B. Bedste Praksis for at Investere i Obligationer

Her er nogle bedste praksis, når du investerer i obligationer:

 • Diversificer: Spred dine investeringer over forskellige typer obligationer for at mindske risikoen.
 • Planlæg ift. dine behov: Overvej din investeringshorisont, indkomstbehov og risikotolerance, når du vælger obligationer.
 • Hold øje med markedet: Overvåg rentesatser og økonomiske forhold, da disse kan påvirke værdien af dine obligationer.

C. Hvornår er det bedst at Investere i Obligationer?

Det bedste tidspunkt at investere i obligationer afhænger af dine individuelle omstændigheder og markedsbetingelser. Generelt set kan det være et godt tidspunkt at købe obligationer, når renterne er høje, da du vil kunne fastgøre en højere rente. Men husk, at hvis renterne falder, kan prisen på obligationen også falde, hvis du har behov for at sælge den før udløb.

Overvej også dine personlige finansielle mål. Hvis du har brug for en stabil indkomst, eller hvis du nærmer dig pensionering og vil reducere risikoen i din portefølje, kan det være et godt tidspunkt at investere i obligationer.

Case Studier

A. Succesfulde Investeringer i Obligationer

Lad os se på et eksempel på en succesfuld obligationinvestering:

I efteråret 2008, under den globale finanskrise, blev amerikanske statsobligationer betragtet som en sikker havn for investorer. Som et resultat steg priserne på disse obligationer betydeligt, da investorer flygtede fra risikofyldte aktiver.

Investorer, der havde købt amerikanske statsobligationer før krisen, kunne have gjort betydelige gevinster, enten ved at sælge deres obligationer til høje priser eller ved at fortsætte med at modtage deres faste rentebetalinger under en usikker økonomisk tid.

B. Mislykkede Investeringer i Obligationer

På den anden side er der også eksempler på obligationinvesteringer, der gik galt:

Et markant eksempel er den argentinske gældskrise, der begyndte i 2001. Regeringen i Argentina var ikke i stand til at betale sin gæld og erklærede misligholdelse. Som et resultat mistede mange investorer, der havde købt argentinske regeringsobligationer, en stor del af deres investering.

Disse case studier illustrerer vigtigheden af at forstå de risici, der er forbundet med at investere i obligationer. Det er afgørende at vurdere udstederens kreditværdighed og at diversificere din portefølje for at minimere risikoen for tab.

Obligationer vs. Andre Investeringsformer

A. Obligationer vs. Aktier

Obligationer og aktier er to grundlæggende typer investeringsaktiver. Når du køber en aktie, køber du faktisk en lille del af en virksomhed, hvilket giver dig ret til en del af virksomhedens fortjeneste. I modsætning til dette er obligationer lån, som du giver til udstederen.

Risikoen og det potentielle afkast varierer også. Aktier har typisk et højere potentiale for afkast, men også større risiko, mens obligationer tilbyder lavere afkast, men også lavere risiko. Obligationer er også mere stabile og forudsigelige, da de giver faste rentebetalinger.

B. Obligationer vs. Fast Ejendom

Ejendomme er en anden populær investeringsmulighed. Investering i fast ejendom indebærer køb af fysiske egenskaber, såsom huse eller lejligheder, ofte med det formål at leje dem ud for at generere indkomst.

En af fordelene ved fast ejendom er potentialet for både kapitalvækst og lejeindtægter. Men fast ejendom har også betydelige omkostninger, herunder vedligeholdelse, skatter og forsikringer. Desuden er fast ejendom mindre likvid end obligationer – det vil sige, det kan tage lang tid at købe eller sælge ejendom.

C. Obligationer vs. Fonde

Fonde er investeringsinstrumenter, der samler penge fra mange forskellige investorer for at købe en bred vifte af aktiver, herunder obligationer, aktier og andre værdipapirer. En obligationsfond er en type fond, der investerer primært i obligationer.

En af fordelene ved fonde er, at de giver en nem måde at diversificere din portefølje på, da hver fond investerer i mange forskellige aktiver. Desuden håndteres fonde af professionelle forvaltere, der træffer investeringsbeslutninger på dine vegne.

I modsætning hertil, når du køber enkelte obligationer, har du fuld kontrol over hvilke obligationer du investerer i, men det kan kræve mere tid og viden at træffe informerede investeringsbeslutninger. Du kan også være mindre diversificeret, medmindre du har nok penge til at købe mange forskellige obligationer.

Konklusion

I denne blog har vi dykket dybt ned i verdenen af obligationer. Vi har defineret, hvad en obligation er, og diskuteret, hvorfor de er vigtige i finansverdenen. Vi har undersøgt, hvordan obligationer fungerer, herunder hvordan de købes, handles på markedet, og hvordan man kan tjene penge på dem.

Vi har også undersøgt de risici og fordele, der er forbundet med at investere i obligationer, og givet tips til, hvordan du kan vælge de rigtige obligationer til din investeringsportefølje. Til sidst sammenlignede vi obligationer med andre investeringsformer, herunder aktier, fast ejendom og fonde.

Afsluttende Tanker

Investering i obligationer kan være en vigtig del af din finansielle strategi. De kan give stabil indkomst, hjælpe med at bevare kapital, og bidrage til diversificering af din portefølje. Men som med enhver investering er det vigtigt at forstå, hvad du investerer i, og at afveje de potentielle fordele mod risiciene.

Husk, at mens denne blog tilbyder en grundlæggende guide til obligationer, bør den ikke erstatte professionel finansiel rådgivning. Det er altid en god idé at konsultere en finansiel rådgiver eller lave yderligere forskning, før du foretager store investeringsbeslutninger.

Lumant: Danmarks største markedsplads for online kurser

Vi har Danmarks største samling af online kurser, hvor alle er lavet af dygtige instruktører. Var det ikke lige et kursus i investeringer i obligationer du er på udkig efter, så er det altså bare med at gå på opdagelse i vores brede udvalg af kurser.

Du kan se hele vores udvalg af online kurser her.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om obligationer

Hvad er en obligation?

En obligation er et gældsinstrument udstedt af virksomheder, kommuner eller regeringer for at rejse penge. Obligationsejere modtager faste rentebetalinger og får hovedstolen tilbage, når obligationen udløber.

Hvem udsteder obligationer?

Obligationer kan udstedes af forskellige enheder, herunder virksomheder, kommuner og regeringer.

Hvordan kan jeg tjene penge på obligationer?

Investorer kan tjene penge på obligationer på to måder: ved at modtage de periodiske rentebetalinger og/eller ved at sælge obligationen til en højere pris end købsprisen.

Hvad er risiciene ved at investere i obligationer?

Risiciene ved at investere i obligationer omfatter kreditrisiko (risikoen for at udstederen misligholder), renterisiko (risikoen for at ændringer i rentesatser vil påvirke prisen på obligationen) og inflationsrisiko (risikoen for at inflationen vil erodere den reelle værdi af obligationens rentebetalinger).

Hvordan vælger jeg de rigtige obligationer at investere i?

Ved valg af obligationer til investering, skal du overveje udstederens kreditværdighed, obligationens løbetid, renten og prisen.

Hvornår er det bedst at investere i obligationer?

Det bedste tidspunkt at investere i obligationer afhænger af dine individuelle omstændigheder og markedsbetingelser. Overvej dine personlige finansielle mål, samt rentesatser og økonomiske forhold, når du træffer din beslutning.

Hvordan sammenligner obligationer med andre investeringsformer som aktier, fast ejendom og fonde?

Obligationer, aktier, fast ejendom og fonde har alle forskellige risici og afkastprofiler. Obligationer tilbyder generelt lavere risiko og lavere afkast end aktier, mens fast ejendom kan give både lejeindtægter og kapitalvækst. Fonde tilbyder diversificering og professional forvaltning, men kan også medføre yderligere omkostninger.

Relaterede artikler

Investering & Krypto

Hvad er aktieinvestering? En grundig guide til at ..

19. februar 2023

Få en grundig guide til at komme i gang med aktieinvestering. Lær at opbygge en stærk portefølje og invester med tillid...

Investering & Krypto

Investering: Alt hvad du skal vide for at komme i ..

19. maj 2023

Opdag hemmelighederne bag investering og lær, hvordan du kan opbygge din formue på lang sigt. Tag skridtet mod at opnå ø..

Investering & Krypto

Investering i ejendomme: Hvordan og hvorfor?

19. maj 2023

Investering i ejendomme: Lær hvordan du kan opbygge en formue gennem smarte og velovervejet ejendominvesteringer.

Investering & Krypto

Investering i Kryptovaluta: En Guide til at Komme ..

28. maj 2023

Investering i kryptovaluta? Lær hvordan du kommer i gang, forstå fordelene og risiciene, og få værdifulde tips til sikke..